Syekh Yusuf Al Makasari mengumulkan beberapa hadis kemudian dijalin yang terkait dengan agama itu apa?. Di dalam sebuah hadis Syekh Yusup Al Makasari menjelaskan Rasululloh pernah ditanyakan tentang agama itu apa? jawab Rasululloh SAW dalam sebuah hadis agama itu ma’rifatullah (mengenal Alloh SWT).

Mengenal Allah SWT berarti mengenal Dia sebagai Zat yang penuh kasih sayang. Kalau kita sudah mengenal Alloh SWT dengan akhlaknya yang penuh kasih sayang maka dengan sendirinya kita akan menjadi makhluk Allloh yang penuh dengan kasih sayang.

Dalam hadis yang lain kemudian dijelaskan marifatulloh itu apa? Marifatulloh di dalam hadis disebutkan memiliki akhlak yang baik.

Lalu berakhlak yang baik itu apa? dijawab di dalam hadis Rasululloh SAW berakhlak yang baaik itu artinya menjalin silaturahim. membina hubungan dengan kasih sayang, silah itu hubungan rahim itu kasih sayang.

Silaturahim itu apa? memasukkan rasa bahagia kedalam hati sesama manusia. agama itu apa? puncak dalam agama itu akhlak.